Diller

Üst Menu

User menu

PANELS

 

II.DAY                                                                                                                                                 II.GÜN

 NOVEMBER 19, 2016 (SATURDAY)                                                                     19 KASIM 2016 (CUMARTESİ)

 MORNING PROGRAMME                                                                                                  SABAH PROGRAMI                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

14:15 -15:15

                                                                     

PANELS / PANELLER

 

 

PANEL    

(Mimar Sinan Salonu)

 

“Türkiye’de Antrenörlük Mesleğinin Geleceği ve Vizyoner Yaklaşımlar / The Future of Coaching Profession in Turkey and Visionary Approaches”

 

MODERATÖR

Prof. Dr. Cengiz ARSLAN

 

 PANELİSTLER

Prof. Dr. Arslan KALKAVAN

Türkiye’deki Antrenörlük Bölümlerinin Ders Programlarının Değerlendirilimesi

“Evaluation of Course Programs of Coaching Departments in Turkey”

 

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

Türkiye’deki Antrenörlük Bölümlerinin Mevcut Eğitim Koşullarının Değerlendirilmesi

“Evaluation of Current Training Conditions of Coaching Departments in Turkey”

 

Prof. Dr. M. Akif ZİYAGİL

Antrenörlükte Avrupa Birliğine Uyum

“Adaptation to European Union in Coaching”

 

                           

PANEL

(Kaşgarli Mahmut Salonu)

 

“Tükiye’de Sporun Sosyal Etkileşimi ve Sorunlar “ “Social Interaction and Issues in Sport in Turkey”

 

MODERATÖR

Assoc. Prof. Hakan SUNAY

 

PANELİSTLER

Assoc. Prof.  Ahmet TALİMCİLER

“Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Türkiye’de Sporun Gelecekteki Olası Sorunları ve Çözüm Yolları Neler Olabilir ? / From the Perspective of Sustainable Development, What Possible Future  Problems and Solutions Could Be to The Sport in Turkey ?”

 

  Professor Ergün YURDADÖN

Doping Kültürü

Doping Culture

 

Assist. Prof.  Mürsel AKDENK (Skype)

“Gençlik Ve Spor Liderlerinin Özel Yetiştirilmesi / Special Training of Youth and Sports Leaders”

 

 

 

 

PANELS / PANELLER

Coordinators/ Koordinatörler

Assoc. Prof. Ercan GÜR / Assist. Prof. Mustafa KARADAĞ

 

10:20-11:20

 

PANEL (Mimar Sinan Salonu)

Issues in Sport Performance Nutrition, Muscle Activity and Learning

Spor Performansı, Beslenmesi, Kas Aktivitesi Ve Öğrenmedeki Sorunlar

MODERATÖR

Prof. Dr. Bekir YÜKTAŞIR

PANELİSTLER / INVITED SPEAKERS

Prof.Dr. Mark WILLEMS

“Functional Foods for Exercise And Recovery / Egzersiz ve Toparlanmada Fonksiyonel Gıdalar”

Prof.Dr. Hayri ERTAN

“Muscular Activation Strategies and Sportive Performance: From Theory To Practice / Kas Aktivite Stratejileri ve Sportif Performans : Teoriden Pratiğe ”

Prof. Dr. Alfonso Valero VALENZUELA (Skype)

“Teaching Through Physical Activity and Sport for Suitable Learning and Performance / Uygun Öğrenme ve Performans için Fiziksel Aktivite ve Spor ile Öğretim”