Diller

Üst Menu

User menu

CONFERENCE PROGRAMME / KONFERANS PROGRAMI ( 16 KASIM 2016 )

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

“ICPESPT-2016”

“Physical Education, Sports and Health For  Sustainable  Development Goals”

November 18-20, 2016

Firat University, Faculty of Sport Sciences, Elazig, Turkey

 

CONFERENCE PROGRAMME / KONFERANS PROGRAMI

 

"10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL TERAPİ KONGRESİ”

“ICPESPT-2016”

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık”

18.19.20, Kasım, 2016

 

            Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

 

Elazığ, 2016