Diller

Üst Menu

User menu

TAM METİNLERİN YAYINLANACAĞI DERGİLER

8-20 Kasım 2016 da Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek olan "10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL TERAPİ KONGRESİ- 2016" sunulacak bildirilerin,

TAM METİN OLARAK  YAYINLANACAĞI  DERGİLER, YAYINLARIN BİLİMSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE,  BİLİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEREK  ÖNERİLECEKTİR. 

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN TAM METİNLERİNİN YAYINLANMASI İÇİN, ALANLARINA GÖRE TASNİFİ DEVAM ETMEKTEDİR. 

TAM METİNLERİN SON GÖNDERME TARİHİ 30 KASIM 2016 OLARAK UZATILMIŞTIR. 

Tam Metinler Aşağıdaki dergilerinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanarak Editör,  Hakem;  inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra OLUMLU olan makaleler ;

KONGRE ÖZET KİTAPÇIĞININ HARİCİNDE  AŞAĞIDAKİ DERGİLERDE YAYINLANACAKTIR. 

http://icpespt2016.firat.edu.tr/tr/node/199

TAM METİN / DERGİ DAĞILIMI 

( Kabul Edilen ve Sunumu Yapılan Özet Bildirilerin Tam Metinleri,  Aşağıdaki Belirlenen Alanlara Göre,  İlgili  Dergilere Önerilecektir )

BİLDİRİ  ALANI   ( TOPICS)
YAYINLANMASI ÖNERİLEN DERGİ JOURNALS
 1. Sports for All and Olympism

 2. Sports Management

 3. Recreation

 4. Sports Technology

 5. Sports Tourism

 6. Sports Economics

 7. Sports Marketing

 8. Sports History

 9. Sports Sociology

 10. Sports Psychology

 11. Sports and Discrimination

 12. Traditional Sports and Games 

 13. Innovation and Sports

 14. Global Goals and Sports

Sport  and  Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports

http://www.sportsisocietate.ro/en/requests

( Romanya )

Romanian and English (only for Romanian and Moldavian authors).
Other foreign authors must submit their manuscript only in English.

 1. Physical Education and Sports

 2. Sports Philosophy

Turkish Journal of Education (TURJE)  

www.turje.org

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir

 1. Sports and Health

 2. Physical Therapy  and Rehabilitation

 3. Physical Activity and Health

 4. Sports Nutrition

 5. Sports Physiology

Fırat Universitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

http://tip.fusabil.org/index.php3

Derginin yayın dili Türkçe’dir İngilizce, yazılmış yazılar da yayınlanabilir. 

 1. Exercise and Training Sciences

 2. Sports Biomechanics

 3. Physical Fitness

 4. Physical Education and Sports for Disabled

Türkiye Klinikleri Dergisi "Beden Eğitimi, Spor  ve Sağlık

http://www.turkiyeklinikleri.com

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir

TAM METİNLERİN YAYINLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

(Yazarların çalışmalarının Yazar Notları (Acknowledgement) kısmına;  kabul edilip sunulduğu ve yayınlanmak üzere  ilgili Dergiye  tavsiye edildiği ve  kongre bilgisi belirtilecektir.) 

ÖRNEK : 

Yazar Notu :  "Bu çalışma, 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ,Türkiye, 18-20 Kasım 2016 da ,  Sözlü/ Poster olarak sunulmuştur.
Acknowledgement : this study was presented as a Oral/Poster  at the The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy- Firat University, Elazig, Turkey, 18-20 November, 2016
 • Tam Metinler Yayınlanması Düşünülen Dergilerin Formatına Uygun Hazırlanacaktır. 

 •  Bildirilerin makale olarak yayın süreçlerinde dergilerin yayın politikaları sempozyumdan bağımsızdır. 

 •  Dergilerde makale olarak yayınlanacak çalışmalar dergilerin yazım yayın ilkeleri doğrultusunda düzenlenerek dergi sistemlerine yüklenmelidir.

 •  Makalelerin dergi sistemlerine yüklenmesinde herhangi bir tarih aralığı bulunmamaktadır. 

 • Tam Metinlerin Yayınlanması Kesinleşenler, Dergilerin Online Sistemlerine Yüklenecektir.

DERGİLER 

            

 

 

 

 Turkish Journal of Education (TURJE)   www.turje.org

Dergi yazım kuralları: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/public/journals/5332/TURJE_ArticleTemplate_last.docx