Diller

Üst Menu

User menu

BAŞVURU FORMLARI

10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL TERAPİ 

 KONGRESİ UBSFTK-2016

BİLDİRİ ÇAĞRISI (1) ( 18.03.2016) TÜRKÇE

BİLDİRİ BAŞVURU FORMU  TURKISH (18.03.2016)

ÖZET ÖRNEĞİ 

Bildir Başvuru Formunu  Buradan İndirerek,  ÖZET ÖRNEĞİ  Formata Uygun Başlıkların Altını Kendi Çalışmanıza Ugun Olarak Doldurunuz, Word Dosyası İsmini  ( Yazar İsmi_Özet Başlığı) Şeklinde Yazarak,  Bu adrese ICPESPT2016 Abstract Submission Form  "Choose Files" butonu'nu kullanarak Yükleyiniz

 

Bildiri Başvuru Formu

Not : Başvuru Formunda Açıklamalar Türkçe  Yazılmış olup, Özet Formata  uygun olarak  İngilizce En Fazla 300 Kelime olarak yazılacaktır.

PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

( 14 Punto Times New Roman  )

  Başlık Büyük Harf ve Bold  olarak Araştırmaya uygun net yazılmalıdır 

1First A. Author, 2 Second B. Author , 3Third C. Author

( 12 Punto Times New Roman  )

Yazar isimleri Soy isim, İsim Baş harfi yazılmalıdır. Nokta işaret baş harften sonra konulmalı  Her yazar sıraya göre virgülle ayrılarak numaralandırılmalıdır. Sunum yapacak olan yazarın isminin altı çizilerek belirtilmelidir.

1.University of  Firat  Faculty of Sports Sciences  Elazig, Turkey

2. Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania

3.University of Maryland Baltimore County, Baltimore,US

Adresler yazarların Kurum, Üniversite, Enstitü, Bölüm, Şehir ve Ülkelerini içermelidir. (11 Punto)

e-mail: your@email.com. (11 Punto )

Elektronik Posta mutlaka yazılmalı ve kullanılır olmalıdır.

 

ABSTRACT  ( ÖZET)

Özet 300 Kelime olup Aşağıdaki Başlıkları İçermelidir.(12 Punto Times New Roman)

OBJECTIVE : AMAÇ : Özetin amacı net olarak yazılmalıdır.

METHODS:   YÖNTEM : Araştırma hakkında net bilgi içermelidir

RESULTS:  BULGULAR uygun bulunduğu şekilde (metin, tablo, görsel vb.) sunulabilir.

CONCLUSIONS:  Sonuçlar Yeni ve önemli gördüğünüz yönleri vurgulanmalıdır. Tartışma ve sonuç kısımları birlikte yada ayrı ayrı sunulabilir.

Keywords :  Anahtar Kelimeler:  Konuya Uygun En Fazla 5 Kelime Olmalıdır

 

SUNUM YAPACAK YAZAR

                BİLDİRİ  KONUSU

 

İSİM

 

Bildiri konusu listeden seçilmelidir
       Örnek : 7- Physical Activity and Health

       

 

SOYİSİM

 

 

KURUM

 

 

SUNUM

(  ) Sözlü   (  ) Poster

 

DİL

(  ) English  (  ) Turkish

 

TEL NO

+ Ülke Kodu, No

 

FAKS

+ Ülke Kodu , No

 

E-MAİL

 

 

POSTA ADRESİ