Languages

Üst Menu

User menu

JOURNAL FOR FULLTEXTS

 JOURNAL FOR FULLTEXTS 

ICPESPT 2016 TAM METİN GÖNDERME İŞLEMLERİ  

 "10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL TERAPİ KONGRESİ- 2016 SUNULAN BİLDİRİLER ÖZET KİTAPÇIĞIN HARİCİNDE ÖNCEDEN BELİRLENEN DERGİLERDE YAYINLANACAKTIR. 

1- ICPESPT 2016  KONGRESİNDE KABUL EDİLEN VE SUNUMU YAPILAN BİLDİRİLERİN  TAM METİN OLARAK  YAYINLANACAĞI  DERGİLER, YAYINLARIN ALANLARINA GÖRE,  BİLİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENEREK  ÖNERİLMİŞTİR.

2TAM METİNLER İLGİLİ  DERGİLERİN  EDİTÖR, HAKEM İNCELEME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDEN  GEÇTİKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR. 

3- TAM METİNLER İLGİLİ DERGİLERİN  YAYIN İLKELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANACAKTIR.

4- TAM METİNLER   İLGİLİ  DERGİLERİN  EDİTÖRLERİNE SORUMLU YAZARLAR TARAFINDAN GÖNDERİLECEKTİR.

5. TAM METİNLERİN YAYINLANMA SÜRECİ İLGİLİ DERGİLERİN EDİTÖRLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLECEKTİR. 

6. TAM METİNLERİN ÖNERİLEN DERGİLERDE YAYINLANMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.

7. TAM METİNLERİN YAYINLANMA TARİHLERİNİ  İLGİLİ DERGİLERİN EDİTÖRLERİ BELİRLEYECEKTİR.

8. TAM METİNLERİN SON GÖNDERME TARİHLERİ UZATILMIŞTIR ( YENİ TARİHLER ) 

9. TAM METİNLERE  AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTLARI EKLENECEKTİR. 

(Türkçe)  "Bu çalışma ; 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi (ICPESPT2016)   Fırat Üniversitesi ,Elazığ, Türkiye, 18-20 Kasım 2016' da SÖZEL / POSTER bildiri olarak sunulmuştur."  

(English) "This study was presented as a Oral/Poster  at the The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy- ICPESPT2016, Firat University, Elazig, Turkey, 18-20 November, 2016"

TAM METİNLERİN  YAYINLANACAĞI DERGİLER / JOURNAL LIST 

TAM METİNLERİN ALANLARINA GÖRE ÖNERİLDİĞİ DERGİLER LİSTESİ / JOURNAL FOR FULLTEXTS 

   Full-Texts 

Full-texts will be sent by ONLINE in an attached ” address

 Full Text will be published  Topics / Journals  (Click)

  ( TOPICS)
JOURNALS
 1. Sports for All and Olympism

 2. Sports Management

 3. Recreation

 4. Sports Technology

 5. Sports Tourism

 6. Sports Economics

 7. Sports Marketing

 8. Sports History

 9. Sports Sociology

 10. Sports Psychology

 11. Sports and Discrimination

 12. Traditional Sports and Games 

 13. Innovation and Sports

 14. Global Goals and Sports

Sport  and  Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports

"Kongre Özel Sayısı"

http://www.sportsisocietate.ro/en/requests

( Romanya )

Romanian and English (only for Romanian and Moldavian authors).
Other foreign authors must submit their manuscript only in English.

EDITOR-IN-CHIEF 
 
Adrian COJOCARIU, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Faculty of Physical Education and Sports, ROMANIA,
e-mail: cadriano@uaic.ro 
Phone 
+40-232-201291
Fax
+40-232-201126
Email
 1. Physical Education and Sports

 2. Sports Philosophy

Turkish Journal of Education (TURJE) 

"Normal Sayılar" 

www.turje.org

Türkish ve English 

 1. Sports and Health

 2. Physical Therapy  and Rehabilitation

 3. Physical Activity and Health

 4. Sports Nutrition

 5. Sports Physiology

Fırat Universitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

"Kongre Özel Sayısı"

http://tip.fusabil.org/index.php3

Turkish-English 

 1. Exercise and Training Sciences

 2. Sports Biomechanics

 3. Physical Fitness

 4. Physical Education and Sports for Disabled

Türkiye Klinikleri Dergisi

"Beden Eğitimi, Spor  ve Sağlık"

"Kongre Özel Sayısı"

http://www.turkiyeklinikleri.com

Turkish-English 

 

            

 

 

 Turkish Journal of Education (TURJE)   www.turje.org