Languages

Üst Menu

User menu

DAVETLİ KONUŞMACILAR

PROF.DR. EYYUP G.İSBİR 

İstanbul Aydın Üniversity, Law Faculty

PROF.DR. GAZANFER DOĞU

Abant İzzet Baysal Üniversity, Department of Sports Management 

(Türkiye'de Spor Yönetimi ve Sürdürülebilirliği)

Professor. ERGUN YURDADON

Psychological Kinesiologist 

(Psychoanalys is of Global Sports Ethics Epic Woes Politics and Corruption of WADA by US Led WASP Nations)

PROF.DR.GÜNER EKENCİ 

Gelişim Üniversity-İstanbul / Turkey

(Sportif hizmetlerinin hazırlanıp sunulması üzerine bir değerlendirme )

Prof.Dr.HAYRİ ERTAN 

Anadolu University. Faculty of Sport Sciences
Eskisehir / Turkey

(Muscular Activation Strategies And Sportive Performance: From Theory To Practice)

PROF. DR. MARK WILLEMS 

MSc, PhD, FECSS 
Professor in Exercise Physiology 
Department of Sport and Exercise Sciences
University of Chichester 

PROF.DR. Alfonso  VALERO VALENZUELA (Skype)
Universidad de Murcia. Facultad de Ciencias del
Deporte. University of Murcia. Sport Sciences Faculty

Assoc.Prof. BEATRİCE ABALAŞEİ

Lecturer PhD. Iacob Mihai Radu

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania

Doç.Dr.AHMET TALİMCİLER

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Türkiye’de Sporun Gelecekteki

Olası Sorunları ve Çözüm Yolları Neler Olabilir?

Ege University. Faculty of Letters, Department of Sociology
İzmir  / Turkey