Languages

Üst Menu

User menu

Bildiri Şartlar

BİLDİRİ GÖNDERİM KOŞULLARI

 Genel Koşullar

10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, FİZİKSEL TERAPİ  KONGRESİ-UBSFTK-2016

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık”

18-20 Kasım 2016

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

#UBSFTK2016

"ilk kez A lexandru Cuza, Iaşi  ve  Dört Romanya Üniversiteleri tarafından, organize edilen   ( http://fefs.conference.uaic.ro/ ) 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, UBSFTK 2016, 2010 yılından beri ERASMUS ortağı olan "Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye " ve “Alexandru Cuza, Iaşi  Üniversitesi” ile birlikte ERASMUS programı bilimsel etkinlikler protokolü ve garantisi çerçevesinde  ortaklaşa gerçekleştirilecektir”

2016 Özel Teması :  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık”

BAŞLIKLAR 

 1. Beden Eğitimi ve Spor

 2. Spor Yönetimi

 3. Rekreasyon

 4. Egzersiz ve Antrenman Bilimleri

 5. Spor ve Sağlık

 6. Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon

 7. Fiziksel Aktivite ve Sağlık

 8. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor

 9. Herkes İçin Spor ve Olimpizm

 10. Spor Teknolojileri

 11. Spor Biyomekaniği

 12. Spor Turizmi 
 13. Fiziksel Uygunluk

 14. Spor Fizyolojisi

 15. Sporda Beslenme

 16. Spor Ekonomisi

 17. Spor Pazarlaması

 18. Spor Tarihi

 19. Spor Psikolojisi

 20. Spor Sosyolojisi

 21. Spor ve Ayrımcılık
 22. Spor Felsefesi

 23. Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 
 24. İnovasyon ve Spor

 25. Küresel Hedefler ve Spor 
 • Başvurular  Elektronik Ortamda  Online  olarak UBSFTK-2016 Özet Gönderme Formu  adresinden yapılacaktır

 • Özetler : "Microsoft Office Word Doc"  ortamında   En fazla 300 kelime  İngilice  olarak yazılacaktır  (ÖRNEK BİLDİRİ BAŞVURU FORMU)

 • Bildir Başvuru Formunu  Buradan İndirerek,  ÖZET ÖRNEĞİ  Formata Uygun Başlıkların Altını, Kendi Çalışmanıza Ugun Olarak Doldurabilirsiniz (ÖZETLER FORMATA UYGUN İNGİLİZCE OLACAKTIR) 
 • Özetler   Word Dosyası (Yazar İsmi_Özet Başlığı) Şeklinde Doc Formatında Kayıt edilerek, Online olarak Bu adrese  ICPESPT2016 Abstract Submission Form  "Choose Files"butonu'nu kullanarak  yüklenecektir.
 • Konferans için kabul edilen bildiriler 1. Yazar için maksimum 2 adet olacaktır.   1. İsimle 2 Adet Bildiri Gönderenler TEK KİŞİLİK Katılım Ücreti ödeyeceklerdir. 

 • Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir.​
 • Sözlü ve Poster  sunumlara 10 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır.
 • Katılım Belgeleri Oturum Başkanları tarafından  oturum sonunda imzalanarak verilecektir.  Sözlü ve Poster Sunum yapılmayan çalışmalara Katılım Belgeleri verilmeyecektir. 
 • Sözlü ve Poster Sunumu yapılmayan çalışmalar  kongre kitapçığında yer almayacaktır.
 • Sözel ve Poster Bildiriler İngilizce veya Türkçe Sunulabilecektir
 • Konferans Bildiri Özetleri:  Kongre Kitapçığında  (Conference Proceedings Book) İNGİLİZCE olarak Yayımlanacaktır.

        Tam Metinler: 

 • Tam Metinler Yayınlanması Düşünülen Dergilerin Formatına Uygun Hazırlanacaktır. 

 • 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi,nde sunulan bildiriler Aşağıdaki dergilerinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve hakem inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra OLUMLU olan makaleler 

 • Tam Metinler, Belirlenecek adresde ONLINE  olarak sisteme Yüklenecektir.
 • Sport  and  Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports  http://www.sportsisocietate.ro/en/requests  ( Romanya )

            

 

 

 Turkish Journal of Education (TURJE)   www.turje.org

Dergilerinde Yayınlanacaktır. 

. Özet içeriği  (ÖRNEK BİLDİRİ BAŞVURU FORMU)

•    Başlık BÜYÜK ve KOYU harflerle  Araştırmaya uygun net yazılmalıdır ( Times New Roman 14 Punto )

•    Başlık kısmında katkı sağlayan yazarların soyadı yazılmalı ve isimlerinin baş harfleri soyismin sonuna büyük harf olarak eklenmelidir.

•    Sunum yapacak yazarın adının altı çizili olmalıdır.( Times New Roman 12 Punto )

•    Yazarların adres bilgileri verilmelidir.

•    Özet aşağıda ki alt başlıklardan oluşacaktır: ( Times New Roman 12 Punto )

      AMAÇ: Özetin amacı net olarak yazılmalıdır.

     YÖNTEM: Araştırma hakkında net bilgi içermelidir.

     BULGULAR: Sonuçlar uygun bulunduğu şekilde (metin, tablo, görsel vb.) sunulabilir.

     CONCLUSIONS: Yeni ve önemli gördüğünüz yönleri vurgulanmalıdır. Tartışma ve sonuç kısımları birlikte yada ayrı ayrı sunulabilir.

     Anahtar Kelimeler : Konuya uygun en fazla 5 kelime olmalıdır

•    Özet en fazla 300 kelime olabilir.

•    Özet en fazla 3 tablo ve/veya görsel içerebilir.

•    Özet 12 punto ve Times New Roman  olarak yazılacaktır.

•    Bidiri konusu başlıklar listresinde seçilerek yazılacaktır. 

•   Sunum şekli (sözel veya poster)  Dili ( İngilizce veya Türkçe ) bildirilmelidir

•  Sunum yapacak yazarın iletişim ve adresi Bildiri Başvuru Formuna (ÖRNEK BİLDİRİ BAŞVURU FORMU) Yazılacaktır. 

. Değerlendirme

•    Özetleri bilim kurulu değerlendirecektir

•   Özet  bildirilerin değerlendirilmesinde en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme yöntemi kullanılacaktır.

•    Kabul veya red edilmesi veya sunum yöntemi ile ilgili bilgilendirme tarihleri duyrulacaktır.

Kongreye sunulan tüm özetlerin ulusal veya uluslararası etik uygulamalar çerçevesinde yapıldığı yetkisi yazar(lar)a aittir. Bilim kurulu herhangi bir etik ihlal tesbiti durumunda red etme yetkisine sahiptir.