Languages

Üst Menu

User menu

ICPESPT2016 BİLDİRİ ÇAĞRISI

BİLDİRİ ÇAĞRISI (1)   (WORD)

10. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL TERAPİ  KONGRESİ-UBSFTK-2016

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık”

18-20 Kasım 2016

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

#UBSFTK2016

"ilk kez A lexandru Cuza, Iaşi  ve  Dört Romanya Üniversiteleri tarafından, organize edilen   ( http://fefs.conference.uaic.ro/ ) 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, UBSFTK 2016, 2010 yılından beri ERASMUS ortağı olan "Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye " ve “Alexandru Cuza, Iaşi  Üniversitesi” ile birlikte ERASMUS programı bilimsel etkinlikler protokolü ve garantisi çerçevesinde  ortaklaşa gerçekleştirilecektir”

2016 Özel Teması :  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Beden Eğitimi, Spor ve Sağlık”

KONGREYE; BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, FİZİKSEL TERAPİ, SAĞLIK, SOSYAL, FEN ,EĞİTİM,TEKNOLOJİ VB. BİLİM ALANLARINDA ÇALIŞMA YAPAN; Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Okutmanlar, Araştırmacı , Uzman , Lisans Üstü Öğrencileri ( Yüksek Lisans , Doktora , Kayıtlı ve Mezun ) olanlar BİLDİRİ ile katılabileceklerdir. 

Kongre DİNLEYİCİ olarak katılmak isteyen Üniversite Öğrencilerine, Beden Eğitimi Öğretmenlerine,  Antrenörlere, Sporculara  Halkımıza ÜCRETSİZ olacaktır.  

 

Bildiri Gönderme ve Katılım Tarihleri

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih:  02 Eylül 2016 

 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 30 Eylül 2016

Kongre Ücreti ve Kesin Kayıt İçin Son Tarih: 03-12 Ekim 2016

Tam Metin Gönderme Son Tarih: 31 Ekim 2016

Kongre Programının İlan Tarihi: 04 Kasım 2016

Kongre Tarihi: 18-20 Kasım 2016

BAŞLIKLAR 

 1. Beden Eğitimi ve Spor

 2. Spor Yönetimi

 3. Rekreasyon

 4. Egzersiz ve Antrenman Bilimleri

 5. Spor ve Sağlık

 6. Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon

 7. Fiziksel Aktivite ve Sağlık

 8. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor

 9. Herkes İçin Spor ve Olimpizm

 10. Spor Teknolojileri

 11. Spor Biyomekaniği

 12. Spor Turizmi 

 13. Fiziksel Uygunluk

 14. Spor Fizyolojisi

 15. Sporda Beslenme

 16. Spor Ekonomisi

 17. Spor Pazarlaması

 18. Spor Tarihi

 19. Spor Psikolojisi

 20. Spor Sosyolojisi

 21. Spor ve Ayrımcılık

 22. Spor Felsefesi

 23. Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 

 24. İnovasyon ve Spor

 25. Küresel Hedefler ve Spor

 • Başvurular  Elektronik Ortamda  Online  olarak UBSFTK-2016 Özet Gönderme Formu  adresinden doldurularak yapılacaktır. 

 • Özetler : "Microsoft Office Word Doc"  ortamında    İngilizce , En fazla 300  Kelime olarak yazılacaktır  (ÖRNEK BİLDİRİ BAŞVURU FORMU)

 • Bildir Başvuru Formunu  Buradan İndirerek,  ÖZET ÖRNEĞİ  Formata Uygun Başlıkların Altını, Kendi Çalışmanıza Ugun Olarak Doldurabilirsiniz

 • Özetler   Word Dosyası (Yazar İsmi_Özet Başlığı) Şeklinde Yazarak Doc Formatında Kayıt edilerek, Online olarak Bu adrese  ICPESPT2016 Abstract Submission Form  "Choose Files"butonu'nu kullanarak  yüklenecektir.

 • Konferans için kabul edilen bildiriler her yazar ve yardımcı yazar için maksimum 2 adet olacaktır.

 • Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir.​

 • Sözel ve Poster Bildiriler İngilizce veya Türkçe Sunulabilecektir

 • Konferans Bildiri Özetleri:  Kongre Kitapçığında  (Conference Proceedings Book) Yayımlanacaktır.

        Tam Metinler: 

 • Tam Metinler  İngilizce veya Türkçe kabul edilecektir

 • Tam Metinler, E-Posta yolu ile  olarak Konferans iletişim adresine gönderilecektir.  http://icpespt2016.firat.edu.tr

 • 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi,nde sunulan bildiriler Aşağıdaki dergilerinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve hakem inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra OLUMLU olan makaleler 

 • Sport  and  Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports  http://www.sportsisocietate.ro/en/requests  ( Romanya )

 • Fırat Universitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Özel Sayısında http://tip.fusabil.org/index.php3 

 • Türkiye Klinikleri Dergisi "Beden Eğitimi, Spor  ve Sağlık" Özel Sayısında  http://www.turkiyeklinikleri.com  Dergilerinde  yayımlanacaktır. 

                  Hertürlü Soru ve Görüşleriniz için  İletişim

sdevecioglu@firat.edu.trcarslan@firat.edu.trctan@firat.edu.tr

                     Web adresi: http://icpespt2016.firat.edu.tr   

            Facebook:  https://www.facebook.com/Icpespt2016

Twitter : @icpespt2016

WhatsApp : +90 5323416283 

Son Konferans 2015  Web : http://fefs-conference-uaic.eu/home-2